Kwaliteitsmeting & verbetering in de dermatologie-keten!

Uw mailadres is succesvol verzonden.
Fout, probeer het opnieuw. Uw mailadres is niet verzonden.

Huisarts? Wij zoeken uw input.


Begin 2019 is een project gestart rondom de dermatologische zorg onder de naam TrackCura. Wij zoeken huisartsen die mee willen denken met het vormgeven van een platform. Het platform moet de huisarts beter in staat stellen om de juiste diagnose en de juiste therapie te kiezen voor de beste zorg voor de patiënt.

Door de verwijsdiagnose en behandelkeuzes van de huisarts te vergelijken met die van de dermatoloog, worden de mismatches (kennislacunes) van de huisarts zichtbaar. Het doel van TrackCura is het aantal mismatches te verlagen aan de hand van kennisvergroting bij de huisarts, technologische ondersteuning en ondersteuning vanuit de dermatoloog. Verschillende losse schakels in de oplossing bestaan al, maar een integratie ervan mét een feedbackloop op basis van data niet.

Wij zien grote winst om de dermatologische zorgketen met TrackCura te ondersteunen. U kunt op twee manieren met ons meedenken:

Vragenlijst

Via onderstaande link kunt u een vragenlijst invullen. Dit kost 15 minuten van uw tijd en zou ons ontzettend helpen.

Focusgroep

Op 8 april van 18.00-21.00 organiseren we een focusgroep met huisartsen om na de te denken over de vormgeving van het platform en verdiepende vragen te stellen over het gebruik.

Waarom TrackCura? Kwaliteitsborging in de zorgketen!


Dit percentage neemt steeds meer toe door de zon, de vergrijzing en de ‘te schone’ leefomgeving.


Van de diagnose die door de huisarts gesteld is en de diagnose die de dermatoloog stelt, blijkt 56% niet overeen te komen. 37% lijkt echt fout te zijn en kan leiden tot onnodige behandeling in 1e en 2e lijn, of te late behandeling.


De huisarts mist feedback op eigen prestaties om gericht door te ontwikkelen en ondersteuning in te schakelen.

Onze oplossing


TrackCura zal de huisarts beter in staat stellen om de juiste diagnose en de juiste therapie te kiezen voor de beste zorg voor de patiënt.

Door de verwijsdiagnose van de huisarts te vergelijken met de diagnose van de dermatoloog, worden de kennislacunes van de huisarts zichtbaar. De huisarts kan dan gericht en doorlopend feedback ontvangen. Met die feedback kan bijgeschoold worden, kunnen diagnostische tools ingezet worden en kan de dermatoloog ingeschakeld worden op de juiste momenten (op afstand). Hierbij moet zeker gedacht worden aan het integreren van bestaande technologieën en tools zoals teleconsultatie.

TrackCura zal in eerste instantie starten in de regio Zuid-Holland maar heeft de ambitie om nationaal (en mogelijk zelfs internationaal) verbeteringen in de dermatologische zorg waar te maken. Het DermaHaven en het Erasmus MC hebben hun data al beschikbaar gesteld. De verwachting is dat andere ziekenhuizen ook aanhaken.

Verwijzingslandschap zichtbaar verbeteren!


Verbeterde samenwerking tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg!

Waar nodig bij de dermatoloog

Daar waar een consult bij de dermatoloog nodig is wordt een patiënt tijdig verwezen.

Huisarts in Zuid-Holland of omgeving en meedoen met een toekomstige pilot?
Uw mailadres is succesvol verzonden.
Fout, probeer het opnieuw. Uw mailadres is niet verzonden.

Geef innovatie een boost en vul uw mailadres in!

Veelgestelde vragen


Vanaf wanneer is TrackCura online?
We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van TrackCura. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de lanceerdatum.
Wie zit achter TrackCura?
TrackCura is een initiatief van Ewout Baerveldt van het Erasmus MC en Dermahaven en wordt samen met Jan Willem Faessen van eHealthcompany naar de markt gebracht.
Hoe kan ik jullie bereiken?
Vul hiernaast het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@trackcura.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

Neem contact met ons op!


Naam


E-mail


Onderwerp


BerichtHartelijk gefeliciteerd. Uw bericht is succesvol verzonden.
Fout, probeer het opnieuw. Uw bericht is niet verzonden.

TrackCura is een initiatief van: